Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur i Kronobergs län

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen Kronoberg har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i länet. Totalt får nio lodjur fällas under 2023 års licensjakt, som bedrivs under mars månad.

Beslutet om licensjakt under 2023 har tagits för att reglera stammen utifrån förvaltningsmålet om fem familjegrupper (honor med unge/ungar) i länet. Den senaste lodjursinventeringen visar på att det finns 8,33 familjegrupper i länet, vilket motsvarar cirka 46 lodjur. Förvaltningsmålet är fastslaget av Kronobergs läns viltförvaltningsdelegation.

Licensjakten begränsas till max nio lodjur i hela länet. Högst tre reproduktiva honor, som har en vikt över 14 kilo, får fällas. Lodjursjakten startar den 1 mars 2023 och varar som längst till och med den 31 mars. Den som har jakträtt i Kronobergs län får bedriva jakt efter lodjur inom länet, förutsatt att jakträtten omfattar jakt efter lodjur.

– Lodjursstammen har ökat i hela landet men vi kan också se en tydlig ökning i Kronobergs län de senaste åtta åren. Beslutet för licensjakt på lodjur grundar sig i att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning och förbättra möjligheten för samexistens med människor, säger Magnus Lundmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet, där Kronoberg ingår, sker licensjakt även i Jönköpings, Kalmar, och Östergötlands län.

Licensjakt är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet att med god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Baserat på antalet familjegrupper finns det cirka 1 441 lodjur i Sverige. Populationen är fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus i landet.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss