Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Byggnader på Korrö blir inte byggnadsminnesförklarade

En rödfärgad träbyggnad med ett vattenhjul invid Ronnebyån.

Sågen och färgeriet vid Ronnebyån på Korrö.

Den 22 juli 2019 fick Länsstyrelsen Kronoberg in en ansökan om att byggnadsminnesförklara flera byggnader inom Korrö hantverksby i Tingsryds kommun. Nu har Länsstyrelsen beslutat att avslå frågan om byggnadsminnesförklaring.

Korrö hantverksby representerar en tidig småindustri i Kronobergs län och är ett populärt besöksmål med olika kommersiella verksamheter. Hela bymiljön är kulturhistoriskt intressant. Det har under en längre tid pågått diskussioner om bristande förvaltning av fastigheterna och hur de kulturhistoriska värdena tas tillvara.

– Korrö har en sammansättning av före detta småindustrier från 1800-talet baserade på vattenkraft, något som är unikt för länet. Byggnaderna har dock genomgått förändringar över tid och om vi tittar på dem var och en för sig så är de inte speciellt ovanliga. I nuläget finns det därför inget ytterligare behov av skydd, säger Julia Chirokova, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Något som också har betydelse för beslutet är att kulturmiljön i Korrö hantverksby redan har flera områdesskydd, dels som kulturmiljö av riksintresse, dels ingår den i ett naturreservat och är av riksintresse för naturvård. Det finns även ett kommunalt skydd av byggnaderna, i form av områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

I Kronobergs län finns det idag 38 byggnadsminnen. Bland dessa finns det en byggnad som valts ut ur ett industrihistoriskt perspektiv. Det är Ryssby garveri i Ljungby kommun, en byggnad från 1800-talet som har en liknande funktion och bakgrund som byggnaderna i Korrö. Detta har också vägts in i beslutet.

Kort historik om Korrö

Den tidigast kända verksamheten vid Korrö är en kvarn, vilken ägdes av Växjö domkyrka under medeltiden. Därefter har det funnits många ägare och många olika hantverksmässiga eller industriella verksamheter har bedrivits. Korrö har aldrig varit någon bondby. Byn har i stället haft en bosättning som haft sin försörjning baserad på vattenkraft.

Korrös storhetstid var under 1800-talet och hantverksbyn med bostäder och hantverksbyggnader växte då upp kring Ronnebyån. En stor del av såväl bostäder som industribyggnader har bevarats till våra dagar. Det finns ett garveri och färgeri från 1840-talets början, en kvarn från 1848, tre bryggerikällare från 1860-talet, en såg från 1880-talet och den så kallade herrgården på en ö i ån med huvudbyggnad från 1820-talet och två flyglar från 1800-talets mitt.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss