Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd för att vildsvinsköttet ska nå konsumenten - förlängd ansökningstid

Vildsvin.

Till och med den 23 december kan småföretagare på landsbygden i Kronobergs län ansöka om investeringsstöd för åtgärder som leder till att vildsvinsköttet hamnar på matborden. Stödet från landsbygdsprogrammet riktar sig till företagare som vill investera i vilthanteringsanläggningar eller uppsamlingscentraler.

– Den nationella vildsvinssatsningen syftar till att balansera vildsvinstammen, som i dag står för mycket skador i jordbruket men också orsakar trafikolyckor. Ett sätt att få bukt med stammen är att få ut mer vildsvinskött till konsumenter, vilket det här stödet ska stötta, säger Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Kronoberg.

Upp till 600 000 kronor kan beviljas i stöd till en enskild företagare. Det man kan få stöd för är köp av

  • nytt material och ny fast inredning
  • tjänst för uppförande eller upprustning av anläggningar inom vilthantering kopplat till vildsvin
  • konsulttjänster för planering och genomförande av investeringen

Om vildsvinspaketet

Regeringen delade under våren 2020 ut ett så kallat vildsvinspaket med flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.

Länsstyrelsen i Kronoberg har fått ett särskilt uppdrag som handlar om samordning för att underlätta för jägare och företag att få ut köttet på marknaden.

Kontakt