• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Effektivt brandflyg i Kronoberg – upptäckte flest bränder per timme i hela landet

Brandflyg som upptäcker brand i skog med massor av rök.

I en jämförelse med samtliga 21 län i landet lyckades brandflyget i Kronoberg att upptäcka flest bränder per flygtimme under 2022. På 150 timmar upptäcktes tolv bränder i vårt län enligt en sammanställning från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Skogsbrandsbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna sprider sig. Under 2022 upptäckte dessa flyg 105 skogsbränder i Sverige, varav 12 i Kronoberg, enligt MSB. Det är Länsstyrelsen Kronoberg som sköter denna uppgift i nära samråd med länets räddningstjänster. Länsstyrelsen Kronoberg har ett avtal med Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK, som gör flygningarna.

– Vi har ett mycket bra samarbete med dem och de gör ett väldigt bra arbete här i länet. De är erfarna, flexibla och kommer i gång väldigt snabbt när vi ber dem, menar Philip Dankmeyer, ansvarig för skogsbrandsbevakningen på Länsstyrelsen Kronoberg.

Per-Åke Persson är Kronobergs samordnare på KSAK.

– Det finns en tydlig koppling mellan tid i luften och antalet upptäckta bränder. Vi är väldigt fokuserade när vi är i luften och vi har rätt bemanning, menar Per-Åke Persson.

Minskar spridning och minimerar skador

Flygande resurser är en viktig förstärkning för kommunal räddningstjänst för att upptäcka bränder i skog och mark i tid så att släckningsarbetet kommer i gång snabbt. Då minskar spridningen, vilket begränsar skadorna i skog och mark. Flygresurserna kan också vägleda räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

I MSB:s sammanställning framgår att ”Under 2022 upptäckte flygen för skogsbrandsbevakning i Sverige 105 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 3441 timmar i luften. Det kan jämföras med 2021, då upptäckte flygplanen 74 bränder och sammanlagd flygtid var då 3450 timmar.”

Medel från MSB

Länsstyrelsen har ansvaret för upphandling och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om skogsbrandsbevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för kostnaderna att bedriva arbetet med skogsbrandsbevakning från luften.

Kontakt