Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kraftsamlar - samordningsgrupp tillsatt för arbetet med energiförsörjningen i länet

Finger på strömbrytare

När energikrisen var ett faktum beslutade regeringen att ge länsstyrelserna uppdraget att stötta kommuner, regioner och näringslivet i arbetet med att spara energi. När uppdraget kom den 8 september tillsatte Länsstyrelsen samordningsgrupper för att snabbt komma i gång med arbetet.

Den ena gruppen arbetar med externa aktörer medan den andra driver det interna arbetet med länsstyrelsens egna energibesparingar. Redan innan detta bedömde Länsstyrelsen att elpriserna skulle medföra betydande påverkan på vårt näringsliv. Därför tog landshövding Maria Arnholm initiativ till att åtta läns landshövdingar den 4 oktober uppmärksammade regeringen med en gemensam rapport om elförsörjningssituationen i landets dyraste elområden.

Landshövdingarna i sydlänen ordnade också Forum för energiförsörjning utifrån den oro som finns hos flera företagare i södra Sverige.

Arbetsgrupp för att samordna och ge stöd

Länsstyrelsen får många frågor kopplade till elbristen från såväl offentliga aktörer som företag, föreningar och privatpersoner. För att kunna möta upp och besvara alla frågor bildades en samordningsgrupp med personer som har olika kunskapsområden. Tanken är att alla energifrågor, som kommer till länsstyrelsen, ska hanteras av gruppen.

– Det är många vägar in till oss och det är viktigt att de som ställer frågor får svar. Vi samordnar alla frågor om energisituationen och ibland får vi själva samla in kunskap för att kunna svara. Det här är också värdefullt för oss eftersom vi får en samlad bild över vilka frågor som finns, säger miljömålshandläggare Ida Andreasson, som håller ihop gruppens arbete.

Hon menar att detta är en av Länsstyrelsens viktigaste uppgifter för att kunna vara ett bra stöd.

Per-Anders Persson, klimat- och energisamordnare, ingår i samordningsgruppen. Han sammanställer bland annat länets gemensamma arbete med energibesparing inför redovisningen till regeringen i maj 2023.

– Parallellt ser arbetsgruppen över på vilket sätt vi ytterligare kan stötta olika aktörer i länet framöver, säger Per-Anders Persson.

Länets lägesbild rapporteras till regeringen

Ytterligare ett uppdrag som Länsstyrelsen har är att regelbundet leverera en lägesbild till regeringen om påverkan på länet i koppling till ryska invasionen av Ukraina. Länets kommuner, Region Kronoberg, civilsamhället och näringslivet genom Business Region Kronoberg och kommunerna, rapporterar regelbundet in hur verksamheter och människor påverkas av höga elpriser och bränslekostnader. Informationen samlas in av Länsstyrelsen och skickas vidare till regeringen.

– Detta har fungerat mycket bra eftersom vi har upparbetade kommunikationskanaler sedan tidigare. Jag upplever att aktörerna också är nöjda med hur vi arbetar. De känner till varandra, kan mobilisera snabbt och bidrar gärna, säger beredskapshandläggare Catarina Sammelin.

Länsstyrelsen ser över sin egen energianvändning

Samtidigt som Länsstyrelsen arbetar med externa aktörer i länet ser vi över vår egen energianvändning. Vi har tillsatt en arbetsgrupp för vårt interna arbete med uppdrag att ta fram såväl åtgärder som allmänna råd och tips till våra medarbetare. Den interna gruppen leds av ekonomichefen Thomas Rademyr, som tillsammans med vår fastighetsägare Stenvalvet ser över värme och ventilation i våra fastigheter. Internt har vi också en tipslåda där våra medarbetare kan komma med spartips. I grunden gäller att varje kilowattimme räknas och att det blir goda resultat om många gör lite för att spara på elen. Små besparingar har positiv effekt för elnätet och medför betydande sänkningar av elpriset.

Gemensam rapport om situationen med elförsörjningen Länk till annan webbplats.

Forum för energiförsörjning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss