Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Niklas Nordgren blir kanslichef för södra civilområdet

Niklas Nordgren.

Nu är det klart att Niklas Nordgren blir kanslichef för det södra civilområdet, där länsstyrelserna i Skåne, Blekinge och Kronoberg ingår. Han är idag beredskapsdirektör i Hallands län.

Beslutet att dela in Sverige i sex civilområden fattades av regeringen i maj 2022, som en del i reformen att stärka det civila försvaret.

– Det säkerpolitiska läget som Sverige just nu befinner sig i är det allvarligaste på mycket länge. Det märks inte minst i Skåne, Blekinge och Kronoberg med sina strategiska lägen i närheten av Östersjön, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne och chef för det nybildade södra civilområdet där de tre länen ingår.

Ny kanslichef för det södra civilområdet blir Niklas Nordgren.

– Niklas Nordgren är ett starkt tillskott när vi nu ökar tempot i det civila försvaret. Med sina ledaregenskaper och erfarenheter kommer han att stärka vår organisation och jag har stort förtroende för honom. Niklas har under lång tid varit verksam inom Försvarsmakten och har i sin roll som beredskapsdirektör lett länsstyrelsernas nationella samordningskansli under allvarliga situationer som pandemin och 2018 års skogsbränder, säger Anneli Hulthén.

Niklas Nordgren har arbetat inom Försvarsmakten i 23 år, bland annat med underrättelse- och säkerhetstjänst. År 2016 tillträdde han som beredskapsdirektör i Hallands län och har sedan 2018 varit ordförande för länsstyrelsernas nationella nätverk för beredskapsdirektörerna.

– I Kronoberg har vi en lång och gedigen historia som försvarslän och de erfarenheterna kommer vi ha stor nytta av nu när vi nu på nytt bygger upp vårt civila försvar i nära samarbete med kansliet. Vi inser alla allvaret i situationen och känner oss väl förberedda för uppgiften, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Niklas Nordgren tillträder sin tjänst den 1 januari 2023. Hans uppdrag blir att bygga upp ett kansli med fokus på ledning och samverkan, beredskapsplaner, krigsorganisation och försörjning.

– Det är ett utmanande och spännande jobb som jag känner stor ödmjukhet inför. Vi befinner oss i ett mycket spänt säkerhetspolitiskt läge och det södra civilområdet har därför en viktig roll när vi som land ska stärka vår beredskap och motståndskraft. Samverkan med kommuner, regioner, Försvarsmakten och andra aktörer kommer vara avgörande för att nå framgång, säger Niklas Nordgren.

Sedan den 1 oktober bildar Skåne, Blekinge och Kronoberg det södra civilområdet för att stärka länens motståndskraft under fredstida krissituationer, vid höjd beredskap och i krig. Kansliet har sin bas vid Länsstyrelsen Skåne där också civilområdeschefen Anneli Hulthén är placerad.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss