• Det råder skärpt eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad bevakning av varg

Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar undersöker om ett vargpar har bildats på länsgränsen.

Med viltkamera har Länsstyrelsen Kalmar län filmat två vargar som går tillsammans öster om Kosta. Länsstyrelsen kommer i vinter att rikta mer resurser till området för att ta reda på om ett revirmarkerande vargpar har bildats.

Eftersom observationerna har gjorts nära länsgränsen kommer även Länsstyrelsen Kronoberg att öka bevakningen i de närliggande områdena. Där har vi tidigare observerat en ensam varghanne under längre tid.

Kontakt