Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dialogmöte om energiförsörjningen

Elledningar

­Landshövdingarna i sydlänen har tagit initiativ till ett Forum för energiförsörjning utifrån den oro som finns hos flera företagare i södra Sverige. Den 17 oktober träffade Energimyndigheten och Svenska kraftnät representanter från Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, LRF och Företagarna för dialogmöte om de utmaningar som företagare upplever. Träffarna skedde på två platser i södra Sverige, i Nässjö och Kristianstad.

Bakgrunden till mötet är den lägesbild som landshövdingarna gemensamt skickat till regeringen där en bedömning gjorts av situation inom elförsörjningen i södra Sverige.

– Mötet blev verkligen ett bra dialogmöte mellan alla deltagare, säger Malin Almqvist, länsråd. Myndigheterna gav bra information. Näringslivsorganisationerna gav sin bild. Många frågor ställdes och fick svar.

På mötet lyfte Företagarorganisationernas representanter bland annat att många företag i länen finns inom elområde 3 och 4 med höga kostnader som följd. Man tog även upp de utmaningar som finns i den osäkerhet som råder gällande att våga investera eller avstå. Väljer man som företagare att avstå ökar risken för varsel och arbetslöshet vilket i sin tur gör att kompetens förloras. Osäkerheten gör också att det är svårt att sätta en budget och med fördyrade priser finns risken att kunderna väljer att vända sig till Asien i stället.

Handelskammaren i Jönköpings län hade flera medskick till Energimyndigheten och Svenska kraftnät där de såg ett tydligt behov av att ge företagen stöd omgående för att klara situationen. Stödet bör bland annat vara inriktat på att säkra likviditet och riktas till de företag som är hårdast drabbade och vara temporärt.

Något som också togs upp var matproduktionen i södra Sverige, där den gröna näringen har det tufft med höga elpriser och drivmedelskostnader.

Energimyndigheten och Svenska kraftnät förstod oron och berättade om läget just nu och om den energiomställning som samhället befinner sig i för att bli fossilfritt. Vidare berättade de att Sverige har en stabil energiförsörjning om det inte händer något ytterligare. Myndigheternas uppmaning är att alla behöver tänka till hur elen används och se över möjligheterna att dra ned på elkonsumtionen. Varje kilowattimma räknas och har betydelse för hur vi tillsammans klarar av nuvarande situation utan att behöva ta till fler åtgärder.

– Varje kilowattimme räknas. Vi i elområde fyra har lyckats dra ner med 21 procent under september. Detta innebär att priserna trycks ner och att en manuell frånkoppling förhoppningsvis kan undvikas. Nu gäller det att vi ”håller i och håller ut” igen, säger Malin Almqvist.

En annan fråga som oroade många företagare handlade om manuell frånkoppling av el. Från myndighetshåll blev svaret att vi hittills i Sverige inte har behövt använda oss av att tillfälligt koppla bort ett visst område från el och förhoppningen är att slippa ta till den åtgärden. Frågan om högkostnadsskydd lyftes också och svaret till företagarna var att det senast den 15 november kommer besked i frågan.

Länsstyrelsernas bedömning av situationen inom elförsörjning i södra Sverige -rapport till regeringen Pdf, 413.8 kB.

Inspelning av mötet

Du väljer själv om du vill se den automatgenererade texten eller inte.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss