Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett uppföljande samtal om kostnadsläget för länets jordbruksföretag med fokus på energi

Den 26 april 2022 höll Länsstyrelsen ett samtal med länets jordbruksföretag. Syftet var att diskutera länets primärproduktion av livsmedel och hur de senaste årens kriser och kriget i Ukraina påverkat lantbruket. Under tisdagseftermiddagen den 18 oktober hölls ett uppföljande samtal om kostnadsläget för länets jordbruksföretag med fokus på energi.

Ett fyrtiotal personer från olika branscher och organisationer samlades för att diskutera de utmaningar som den senaste tidens energisituation har orsakat jordbruket. Syftet var att uppdatera den lägesbild som togs fram i april men även att titta framåt. Fokus var på energi och tillsammans se vilka möjligheter det finns att påverka sin energiförbrukning. Landshövding Maria Arnholm hälsade välkommen och deltog i samtalet.

– Jag är glad att det kom så många även denna gången. Vi behöver samverka kring hanteringen av de ökade energikostnaderna och det finns ett stort engagemang i länet och en stark handlingskraft, säger Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör.

Världsmarknadens påverkan

Länets kommuner var representerade liksom olika branschföretag, jordbrukare, försäkringsbolag och banker. Bengt Johnsson från Jordbruksverket som informerade om prisutvecklingen i jordbrukssektorn under 2022.

Stöd och goda exempel

Från Länsstyrelsen berättade landsbygdsdirektör Stefan Carlsson om krisstöd, utbetalningar inom jordbrukarstöd, Klimatklivet och landsbygdsprogrammet.

LRF Sydosts ordförande Roger Gustafsson delade med sig av känslan bland företagarna i lantbruksnäringen. Sedan gav energirådgivare Nils Helmersson från Hushållningssällskapet i Skåne exempel på energilösningar på gårdsnivå.

Tre lantbrukare från länet berättade om goda exempel på energisparande åtgärder som de har vidtagit.

Samtal i mindre grupper

Det blev också tillfälle att arbeta konkret med några frågor i mindre grupper. Det handlade om vilka konsekvenser de ser för jordbruket av de ökade energipriserna och vilka lösningar den egna verksamheten kan bidra med för en hållbar energianvändning.

Kontakt