Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya civilområden bidrar till stärkt motståndskraft

Karta över Sverige där norra, mellersta, västra, östra, sydöstra och södra civilområdena geogragiskt markerats i färgerna blått, grönt och gult.

Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige, varav Kronobergs län ingår i det södra civilområdet. Indelningen är en del av den största satsningen som gjorts i modern tid för att återuppbygga och stärka vårt civila försvar.

Regeringen fattade i maj beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap och inrättade en högre regional nivå. Syftet är att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden.

För varje civilområde finns en ansvarig länsstyrelse, i det södra civilområdet är det Länsstyrelsen i Skånes län som ska leda arbetet. Sedan regeringens beslut har ett intensivt arbete pågått med att bygga upp ett civilområdeskansli i respektive civilområde.

– Det här är viktigt steg för att återuppbygga ett starkt civilt försvar och det känns extra viktigt att göra det just nu när det råder stor oro i vår omvärld. Jag är glad över att vi i Skåne har fått förtroendet att leda det arbetet inom det södra civilområdet, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Ulrica Messing, landshövding i Blekinge, pekar på att civilområdet är en del i en större satsning men att varje länsstyrelse har fortsatt ansvar för civilt försvar i respektive län:

– Blekinge har ett geografiskt och strategiskt utsatt läge med närhet till Östersjön och hög närvaro av Försvarsmakt och försvarsindustri. Men ensam är sällan stark. Jag är därför glad att vi tillsammans med Skåne och Kronoberg stärker vår robusthet och redundans. Det har vi inte minst sett de senaste dagarna med gasläckagen på Nord Stream 1 och 2 där vi omedelbart omsätter teori i praktik och hjälps åt med gemensamma utmaningar, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län, framhåller vikten av samverkan:

– Nu börjar vi arbetet på allvar. Tillsammans stärker vi vår gemensamma förmåga som helhet men även inom våra respektive län. Vi sätter fokus på beredskapsplaner, struktur för ledning och samverkan, krigsorganisationer och hur vi säkrar försörjningsberedskapen då vårt civilområde har en stor del av Sveriges livsmedelsproduktion. Vi ska dra nytta av varandras styrkor och stärka vår motståndskraft, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Vad händer i det södra civilområdet?

Det södra civilområdet är i en uppstartsfas med fokus på rekrytering och etablering av grundläggande former för arbetet. Arbetet sker i nära samarbete mellan de civilområdesansvariga länsstyrelserna.

Nästa steg är att civilområdet ska arbeta fram en enhetlig inriktning, både för det civila försvaret och för totalförsvaret inom området. Inriktningen för totalförsvaret ska tas fram i samarbete med Försvarsmakten. Arbetet inom civilområdet kommer också att ske i nära samarbete med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Landets sex civilområden

Landet har totalt sex civilområden: Norra, Mellersta, Östra, Sydöstra, Västra och Södra. För varje område finns en utsedd ansvarig länsstyrelse.

Norra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelser som ingår i området: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Mellersta civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelser som ingår i området: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro

Östra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelser som ingår i området: Stockholm och Gotland

Sydöstra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelser som ingår i området: Jönköping, Kalmar och Östergötland

Västra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelser som ingår i området: Halland och Västra Götaland

Södra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelser som ingår i området: Blekinge, Kronoberg och Skåne

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss