Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

De vann årets SKAPA-priser i Kronoberg!

Jakob Alftén, Maria Arnholm, Carl Johansson, Magnus Öhrner och Silvia Estadella.

Jakob Alftén, Maria Arnholm, Carl Johansson, Magnus Öhrner och Silvia Estadella

SKAPA-priset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris, som delas ut varje år sedan 1986, till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Under tisdagen den 20 september delades priser ut till regionala vinnare i Kronobergs län tillsammans med Almi Företagspartner.

Inget annat pris ger så många innovatörer chansen att bli uppmärksammade regionalt och nationellt. Under den regionala prisutdelningen delade vi också ut ett SKAPA-talangpris för unga innovatörer.

Vinnare av SKAPA-priset i Kronobergs län 2022

Carl Johansson och Marcus Öhrner från Quiqly AB.

Motivering:

”Att se men inte röra, att läsa en ingress men inte få läsa mer. Prenumerationsaffären är grunden till kvalitetsjournalistiken, däremot finns det, å andra sidan, presumtiva prenumeranter som finner högt värde i tidningarnas innehåll men som begränsas då de inte kommer åt allt. Quiqly har hittat en affär i vår nyfikenhet och kunskapstörst — som möter båda parters behov.

Journalistiken är viktig för samhället men når som oftast tidningarnas mest hängivna kunder och bortses av resten. Däri finns ett gap vilket de, tillsammans med samarbetande tidningar, bidrar till att fylla.

Innovatörerna Carl och Marcus gör i sitt bolag Quiqly kunskap tillgänglig till fler människor vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle.”

Vinnare av SKAPA-talang i Kronobergs län 2022

Jakob Alftén från Payl AB.

Motivering:

”Nya innovationer behövs för att minska samhällets konsumtion, samtidigt slits butikerna för att nå flera kunder. Med Payl får slutkunder en plattform att spara alla kvitton och samtidigt få relevant information och tips för att förlänga livslängden på just produkterna de har köpt. Butikerna får en direkt kanal till sina kunder utan behov av kundklubbar.

Jakob, innovatören bakom Payl, får SKAPA-talang för unga innovatörer för sin innovativa idé och sitt engagemang där han och team Payl hjälper kunder till en mer hållbar konsumtion med sin digitala plattform.”

Stort grattis till vinnarna! Alla länsvinnare får 5 000 kronor och får sedan vara med och tävla nationellt om 200 000 kronor.

Kontakt