Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringsuppdrag om energibesparingsåtgärder och stöd till kommuner och regioner

Elkraftstolpe med blå himmel bakom.

Den 8 september fattade regeringen beslut om energibesparingsåtgärder som innebär att landets länsstyrelser får två nya uppdrag som ska redovisas i slutet av maj 2023.

Länsstyrelserna har tillsammans med flera andra statliga myndigheter fått ett regeringsuppdrag att sätta igång med energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Statliga myndigheter ska rapportera sin elanvändning månadsvis och löpande redovisa sina åtgärder för att minska elanvändningen till Energimyndigheten. Energimyndigheten ska senast den 31 maj 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. I slutredovisningen ska ingå en redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning under genomförandet av uppdraget.

Stöd till kommuner och regioner

Länsstyrelserna har dessutom fått uppdraget att erbjuda stöd till kommuner och regioner när det gäller åtgärder för att minska energianvändningen. Det kan till exempel handla om att sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel på och främja samverkan som underlättar energibesparingsåtgärder. Länsstyrelsen i Södermanlands län har utsetts som samordnare för länsstyrelsernas redovisningar av hur de har genomfört denna del av uppdraget och redovisa detta samlat till Regeringskansliet senast den 31 maj 2023.

Arbetet är redan påbörjat i Kronobergs län

Landshövding Maria Arnholm har redan satt igång arbetet på Länsstyrelsen i Kronoberg.

­– Det är viktigt att vi agerar snabbt i den här frågan som är mycket viktig för hela länet, inte minst för våra företagare. Jag har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att arbeta med samordning och stöd externt. Vi har redan tagit kontakt med samtliga kommuner i länet. Vi har också tillsatt en intern arbetsgrupp som fokuserar åtgärder för att minska vår egen energiförbrukning, säger Maria Arnhom, landshövding i Kronobergs län.

Kontakt