Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Issjöa missionshus är nu invigt som byggnadsminne

Torsdagen den 1 september 2022 invigde landshövding Maria Arnholm Issjöa missionshus som byggnadsminne. Det unika missionshuset ligger mellan Hamneda och Traryd i Ljungby och drygt 100 personer hade samlats för att vara med på plats.

– Det blev en fantastisk dag. Genom byggnadsminnesförklaringen får församlingen i någon mån upprättelse från staten för religionsfrihet, något som vi idag dag tar som en mänsklig rättighet och självklarhet, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen Kronoberg.

Issjöa missionshus är den första frikyrkan i Småland som uppfördes av en baptistförsamling, åren 1859–1860. Det är flera faktorer som gör att Issjöa missionshus har en unik plats i historien. Inte minst speglar det ett stycke kvinnohistoria som annars sällan framhävs.

– Flertalet av de som startade församlingen 1857 var unga, starka kvinnor som kämpade för det som de trodde på. Det var en tro som var så stark att de var villiga att böta eller gå i fängelse för den, säger Julia Chirokova, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Issjöa missionshus är ett genuint exempel på en enkel och välbevarad frikyrka på landsbygden med många bevarade originaldetaljer. Småskaligheten, den anspråkslösa exteriören och den med omsorg utförda inredningen visar på hur en liten församling med små resurser lyckades förverkliga drömmen om en egen frikyrka.

Issjöa missionshus och baptistförsamlingens historia är ett av få exempel i landet från tiden då frikyrkorörelsen tog fart i Sverige.

Kontakt