Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har ljungen bränts i kulturreservatet

Naturvårdsbränning pågår. Ljungen bränns. Person i förgrunden.

Den 25 augusti utfördes en naturvårdsbränning i kulturreservatet komministerbostället Råshult. Bränningen är ett led i det restaureringsarbete som pågår där. Målet är att återskapa ett 1700-tals landskap som påminner om det som fanns när Linné föddes.

När ljung blir för övervuxen och vedartad är den inte smaklig för betesdjuren och då minskar den biologiska mångfalden. När ljungen bränns bort kommer nya örter och nytt gräs. Betesdjuren får ett bättre och godare bete och ängsmark kan etablera sig i det brända området.

Det är mot denna bakgrund som Länsstyrelsen Kronoberg, som förvaltar kulturreservatet, beslutat att genomföra bränningen. Den kommer att utföras av konsulter som Länsstyrelsen anlitat.

Under flera år har Länsstyrelsen planerat att bränna ljungen och nu äntligen är vädret på vår sida. Jag ser fram emot att det ska spira nytt skirt gräs och att ängsväxterna ska få en chans att etablera sig, säger Birgitta Warodell, landskapsantikvarie.

Länsstyrelsen påbörjade under 1990-talet restaureringsinsatser av det som tidigare varit ängsmark i Råshult. Träd har tagits ned och under många år har dessa marker varit betesmark.

Naturvårdsbränning pågår. Ljungen bränns. Litet hus i bakgrunden.

Kontakt