Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Se upp för larv på björk –­ giftig vid förtäring!

Blåsvart björkstekel larv

Den blåsvarta björkstekelns larver är 1,5–2,5 cm långa och är gula med sex smala svarta längsgående ränder på ryggen. Larverna har tre par kraftiga svarta bröstfötter samt små svarta bukfötter på undersidan av resten av kroppen. Foto: Tomas Lundqvist.

Den blåsvarta björkstekelns larver har åter observerats i länet. Förra året rapporterade Länsstyrelsen Kronoberg om att de giftiga larverna hade påträffats på ställen i södra delen av Växjö kommun och i norra delen av Tingsryds kommun. Nu får vi in rapporter igen om att larven hittats, bland annat på en förskola i Växjö.

Larven är giftig för både människor och djur om de får den i sig. När gräset är fullt av larver kan betande djur eller barn råka få i sig dem. Länsstyrelsen rekommenderar att man är uppmärksam och försiktig med små barn och djur. Larven finns bara vid björkar.

Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet

­– Den närmaste månaden lämnar de träden för att förpuppa sig i marken. Under den perioden är det bra att vara uppmärksam, säger Martin Sjödahl, Länsstyrelsen Kronoberg.

Han menar också att angreppen på björkar verkar vara kraftigare i år i Växjötrakten.

– Det verkar vara mycket angrepp i området från Växjö till Hovmantorp och söder därom. Vi rekommenderar att fynd rapporteras in i Artportalen, www.artportalen.se Länk till annan webbplats., gärna med bild, säger Martin Sjödahl.

Björkstekeln relativt ny i Sverige

Blåsvart björkstekel (Arge pullata) är relativt ny i Sverige och hittades för första gången i Skåne i början av 2000-talet. Den största risken för förgiftning är från mitten av augusti till mitten av september när stora mängder larver lämnar träden för att förpuppa sig i marken.

Giftet besläktat med flugsvampens

De färgstarka larverna innehåller ett gift som är besläktat med det som finns i flugsvamp. Giftet skadar främst levern hos djuren och de kan plötsligt dö. Mindre djur löper större risk att förgiftas än stora. Förloppet är mycket snabbt med symtom som slöhet och skakningar. Oftast är behandling utsiktslös. Fall av förgiftning på idisslare har inte konstaterats i Sverige, men däremot i Danmark.

Förebyggande åtgärder

Du förebygger förgiftning genom att stängsla bort björkar som är angripna av björkstekeln. Angripna björkar har ofta hela grenar kala, medan andra delar av trädet är oskadade. Larverna lämnar alltid kvar mittnerven på bladen. När nervsträngen sedan vissnar får den en rödbrun färgton som syns även på långt håll. Kraftigt angripna björkar blir på sensommaren helt bladlösa. Björkarna återhämtar sig från angreppet.

Kontakt