Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inget eldningsförbud i Kronoberg

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen Kronoberg har i samråd med länets räddningstjänster gjort bedömningen att det inte finns någon grund för eldningsförbud, men kommer att sätta in extra bevakning från brandflyget under torsdagen.

Flera faktorer visar i området på värden för risk för antändning och spridning av skogs- och markbrand. Men de senaste väderprognoserna visar på regn i helgen, vilket gör att det inte är befogat med något eldningsförbud.

Allmänheten uppmanas att iaktta stor försiktighet vid arbete och transporter i skog och mark. Länsstyrelsen och räddningstjänsterna avråder från all eldning i skog och mark. Länsstyrelsen Kronoberg har beslutat om extraturer för brandflyget i länet som kommer patrullera med två flygningar över både östra och västra delen av länet under torsdagen.
MSB har även just nu fyra helikoptrar i Kosta som kan hjälpa till med vattenbombning över hela länet om en skogsbrand skulle uppstå.

Länsstyrelsen Kronoberg fortsätter att följa väderprognoserna och har en tät dialog med räddningstjänsterna om läget.

Kontakt