Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hvita korset i Älmhult blir inte byggnadsminnesförklarad

Länsstyrelsen Kronoberg

Den 14 februari 2022 fick Länsstyrelsen Kronoberg in en ansökan om att byggnadsminnesförklara Hvita korset i Älmhults kommun. Nu har Länsstyrelsen beslutat att avslå frågan om byggnadsminnesförklaring.

Älmhults kommun har tidigare beviljat rivningslov för Hvita korset. Länsstyrelsen beslutade dagen efter att frågan om byggnadsminnesförklaring kommit in om rivningsförbud för byggnaden, i väntan på att frågan skulle kunna prövas.

– Efter att ha besökt platsen och undersökt förutsättningarna för en byggnadsminnesförklaring har vi nu beslutat om avslag, säger Viktoria Bylund, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Hvita korsets verksamhet har stor betydelse ur ett socialhistoriskt perspektiv och bidrar till förståelse för sin tids livsvillkor och synsätt. Byggnaderna från tiden som barnbördshus har däremot förändrats mycket genom åren och speglar idag i liten utsträckning den ursprungliga verksamheten. Länsstyrelsens bedömning är därför att byggnaderna idag inte kan tillskrivas ett sådant synnerligen högt kulturhistoriskt värde som krävs för en byggnadsminnesförklaring.

Bakgrund om Hvita korset

Hvita korset består idag av flera sammansatta byggnader från olika tidsperioder. Hvita korset var från 1920-tal ett barnbördshus, barnhem och utbildningsinstitution. När den verksamheten lades ner under 1940-tal omarbetades byggnaderna till en konfektionsfabrik.

Kontakt