Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Visselblåsarfunktion för missförhållanden inom bland annat miljöskydd och produktsäkerhet

Många grå siluetter av huvuden. I mängden sticker ett rött huvud med en visselpipa ut.

Länsstyrelsen har i dag inrättat en extern visselblåsarfunktion för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden inom områden som vår myndighet har ansvar för. Det gör vi för att följa lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

De områden som vi ansvarar för är produktsäkerhet/produktöverensstämmelse, miljöskydd samt förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det är inte bara anställda som omfattas av lagen utan även exempelvis praktikanter, arbetssökande eller personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått uppgifter om missförhållanden.

Rapporter kan lämnas muntligt eller skriftligt. Din identitet skyddas av lagen med absolut sekretess.

Här kan du läsa mer om den nya visselblåsarfunktionen på Länsstyrelsen och hur du gör en anmälan

Kontakt