Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tornedalingarnas dag

Tornedalingarnas flagga

Tornedalingarnas flagga heter Meänflaku. Flaggans färger är gul, vit och blå och symboliserar den gula solen, de vintervita vidderna och en sommarblå himmel.

Idag den 15 juli uppmärksammar vi tornedalingarnas dag!

Vi hissar den gul-vit-blå tornedalska flaggan, Meänflaku på residenset och utanför Länsstyrelsen.

Tornedalingar, en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter, har sitt ursprung främst i Tornedalens nordliga kommuner Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare. Innan riksgränsen mellan Sverige och Finland drogs 1809 var Tornedalen ett flerspråkigt och mångkulturellt område där finska och samiska talades.

Meänflaku, tornedalingarnas flagga

Flaggan är gul, vit och blå och dess namn oavsett språk är Meänflaku. Färgerna symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. Meänflaku antogs som symbol för tornedalingarna 2013. Upphovsman är Herbert Wirlöf och flaggan hissades för första gången 2006.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
  • förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Mer om nationella minoriteter på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens uppdrag att följa upp den nationella minoritetspolitiken. Länk till annan webbplats.

Kontakt