Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Kronoberg samordnare för länsstyrelsernas stöd i arbetet med den kommunala beredskapen för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Länsstyrelsen Kronoberg

Genom ett regeringsbeslut den 30 juni får länsstyrelserna i uppdrag att vara ett regionalt stöd till kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelsen i Kronoberg ska samordna rapporteringen från landets länsstyrelser.

Länsstyrelserna är geografiskt områdesansvariga myndigheter och högsta civila totalförsvarsmyndigheter inom respektive län. Regeringen anser att det är viktigt att länsstyrelserna är ett regionalt stöd till kommunerna i det fortsatta arbetet med beredskapsplanering inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Länsstyrelserna ska årligen rapportera hur beredskapen ser ut i kommunerna till Länsstyrelsen i Kronobergs län, som i sin tur rapporterar vidare till socialdepartementet. De ska också samordna och stödja kommunernas arbete genom att bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kommunerna på regional nivå.

Kontakt