Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utökat uppdrag för Länsstyrelsen Kronoberg att samordna länsstyrelsernas kommunikationsinsatser inom vildsvinspaketet

Ett vildsvin på en åker

Regeringens beslutade den 30 juni att ge Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna i uppdrag att genomföra kommunikationsinsatser inom vildsvinspaketet. Länsstyrelsen i Kronoberg blir samordnare för länsstyrelserna.

Uppdraget är att identifiera områden inom vildsvinspaketet där det finns behov av särskild kommunikation för att genomföra kommunikationsinsatser på ett strategiskt och långsiktigt sätt var för sig eller tillsammans. Livsmedelsverket ska samordna uppdraget och får två miljoner kronor för uppdraget 2022 och samma summa årligen 2023–2025. Dessa medel ska också finansiera insatser hos de andra myndigheterna.

Uppdraget och finansieringen är ett resultat av den dialog vi i Vildsvinsprojektet tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket fört med regeringen om behovet av att utveckla kommunikationen. Hur stor andel av finansieringen som hamnar hos länsstyrelserna avgörs i dialog med Livsmedelsverket och Jordbruksverket efter semestrarna, säger Ulf Larsson, projektledare, Länsstyrelsen Kronoberg.

Genom vildsvinspaketet, som beslutades 2020, vill regeringen underlätta för jägare och företag att få ut inhemskt vildsvinskött på marknaden. Det ska bland annat förenkla för jägare att kunna sälja vildsvin direkt till konsumenter och detaljhandlare. Syftet är att vildsvinsköttet ska tas tillvara som en tillgång i högre grad än idag. Satsningen ingår i den nationella livsmedelsstrategin, som riksdagen har beslutat.

Kontakt