Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lodjuren i Kronobergs län blir fler

Två lodjur på en sten

Resultatet från årets inventering av lodjur visar att det finns 8,33 familjegrupper av lodjur i Kronobergs län vilket är en ökning från förra året. Totalt motsvarar det ungefär 46 lodjur.

Lodjuren i länet inventeras varje år från första oktober till och med sista februari. Under inventeringstiden söker Länsstyrelsens spårare aktivt efter lodjurshonor med ungar för att försöka ta reda på hur många föryngringar av lodjur som skett i länet under året. Inventeringen görs med hjälp av viltkameror, spårning på snö samt tips från allmänheten som sedan granskas och kvalitetssäkras.

Årets resultat visar att det finns 8,33 familjegrupper av lodjur i Kronobergs län vilket är en ökning mot förra årets 4,5. Familjegrupper av lo hittas numera över hela länet förutom allra längst västerut. Många av lofamiljerna delas med grannlän.

- Årets inventeringsresultat är det högsta vi någonsin haft säger länsstyrelsens rovdjurshandläggare Elin Åkelius. Det är tydligt att det går bra för lodjuren i länet, och att förra årets avbrott från den ökande trenden var ett tillfälligt undantag.

Möjlig licensjakt efter lo i Kronoberg nästa år

Årets inventeringsresultat ligger över det så kallade förvaltningsmålet om fem familjegrupper som beslutats i länets viltförvaltningsdelegation. Det innebär att det återigen är möjligt för Länsstyrelsen att fatta beslut om licensjakt efter lodjur. Ett eventuellt beslut tas inte förrän hösten 2022.  

Inventeringsresultat i Kronobergs län de senaste åren:

  • 2022: 8,33 familjegrupper
  • 2021: 4,5 familjegrupper
  • 2020: 6,83 familjegrupper
  • 2019: 4,5 familjegrupper
  • 2018: 3,83 familjegrupper
  • 2017: 2 familjegrupper
  • 2016: 2,5 familjegrupper

Kontakt