Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Från och med den 17 juni skickar vi endast meddelanden när rovdjursangrepp har inträffat

Länsstyrelsen Kronoberg

Vi har tidigare informerat via webbplatsen och SMS till registrerade tamdjursägare när dokumenterade vargobservationer eller rovdjursangrepp på tamdjur har skett. Från och med den 17 juni kommer vi enbart att informera när rovdjursangrepp har dokumenterats. Genom denna ändring informerar vi på samma vis som övriga län i södra och mellersta Sverige.

Anledningen till ändringen är att varg inte längre är något unikt utan förekommer regelbundet i länet. De tillfällen då vi kan dokumentera förekomst är förhållandevis få i jämförelse med vargens förekomst. Meddelanden om dokumenterade observationer av varg ger därför inte en täckande information om var vargar finns eller hur stor risken för angrepp på tamdjur är.

Vargar kan också röra sig långt på kort tid, vilket gör att information om enstaka observationer snabbt blir inaktuell.

Fortsatta meddelanden om rovdjursangrepp

Antalet rovdjursangrepp varierar stort mellan år och det finns inget tydligt samband mellan angrepp och tätheten av stora rovdjur i södra Sverige. Om ett angrepp dokumenterats av oss så kommer ett meddelande att skickas ut till tamdjursägare så fort som möjligt efter avslutad besiktning. Det finns en ökad risk för fler angrepp i närområdet efter att ett angrepp har inträffat. Meddelandet är till för att uppmärksamma tamdjursägare så att förebyggande åtgärder kan vidtas om så är möjligt.

Var kan jag se information om vargförekomst?

I Skandobs kan allmänhet rapportera rovdjursobservationer och söka bland tidigare rapporter. Länsstyrelsen svarar på observationer rapporterade till Skandobs i mån av tid och möjlighet. Därför kan både bekräftade och inte bemötta observationer från allmänheten vara synliga.

Observationer som dokumenterats av Länsstyrelsen och svar på DNA-analyser kan ses i Rovbase (inte under perioden 1 maj till 31 juli då uppgifter döljs med hänvisning till 20 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)).

Länsstyrelsen bekräftar främst vargobservationer under inventeringsperioden 1 oktober till den 31 mars. Mellan inventeringsperioderna dokumenteras vargförekomst i mån av tid och möjlighet baserat på foto eller DNA-prover från till exempel spillning.

Kontakt