• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Kronoberg stödjer betänkande om småskalig försäljning av alkohol på landsbygden

Länsstyrelsen har lämnat in remissvar på betänkandet ”En möjlighet till småskalig försäljning av alkoholdrycker” (SOU 2021:95) och stödjer förslaget så länge det inte innebär att alkoholmonopolet äventyras.

Det huvudsakliga skälet till att Länsstyrelsen stödjer förslaget om att öppna upp för småskalig försäljning av alkoholdrycker är att EU-rätten tillåter gårdsförsäljning med ett i övrigt bevarat detaljhandelsmonopol. Om det svenska alkoholmonopolet finns kvar, så menar Länsstyrelsen att utredningens avsikt med en möjlighet till småskalig försäljning av alkoholdrycker är positiv.

Länsstyrelsen menar att gårdsförsäljning av alkohol kan bidra till att landsbygdens turism- och besöksnäring stärks, vilket i sin tur kan skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.

– Landsbygdsutvecklingen är en central fråga för Länsstyrelsen. En möjlighet till småskalig försäljning av alkohol på landsbygden kan bidra till att utveckla en modern och attraktiv landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag, säger landshövding Maria Arnholm.

I förslaget är försäljning möjlig oavsett var verksamheten är placerad. Länsstyrelsen anser inte att försäljning ska kunna ske i tätorter eller i stadsmiljö. En tydligare geografisk begränsning till landsbygden behöver göras. Skulle förslaget innebära att alkoholmonopolet riskeras så avstyrker Länsstyrelsen förslaget eftersom konsekvenser för folkhälsan måste stå i främsta rummet.

Kontakt