Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur kan vi verka för minskad narkotika i lokalsamhället?

Konferensens arrangörsgrupp på scenen i Konserthuset.

Konferensens arrangörsgrupp på scenen i Konserthuset. Från vänster: Urzula Hansson, Länsstyrelsen i Hallands län, Izabell Sjöberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Melker Labory, Länsstyrelsen Kalmar län, Annie Lees, Länsstyrelsen Blekinge, Mats Trulsson, Polisregion Syd, Agnes Mitsialos, Elin Undevall, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Helena Nilsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Alexander Mårtensson, Länsstyrelsen i Hallands län, Sanna Sommén, Länsstyrelsen Blekinge, Daniel Carlryd, CAN, Peter Vittnavall, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Ida Karlsson, Linda Fetiu, Länsstyrelsen i Hallands län.

Den 31 maj arrangerades södra Sveriges största konferens om narkotika. Närmare 800 personer deltog, antingen på plats eller digitalt. Det var länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg samt Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (CAN) som bjöd in.

Frågan för dagen var – hur kan vi verka för minskad narkotika i lokalsamhället? Samhällstrenden visar på en ökad tillgång till narkotika samtidigt som narkotikaanvändningen blivit mer jämnt spridd i landet. Det finns en tydlig tendens att användningen ökar för gruppen unga vuxna, speciellt när det gäller cannabis och narkotikaklassade läkemedel utan läkarförskrivning, enligt CAN.

– Vi behöver fokusera på vad myndigheter och organisationer i länet kan göra tillsammans för att störa ut de narkotikamarknader som finns regionalt och lokalt, säger Sanna Sommén, länssamordnare ANDTS på Länsstyrelsen i Blekinge län.

Under konferensens förmiddag presenterade bland annat Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport om narkotikamarknader – en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Även skillnader i narkotikavändning utifrån socioekonomi och kön belystes av CAN. Polismyndigheten berättade om sitt inhämtningsuppdrag gällande kriminell påverkan på lokalsamhället.

På eftermiddagen fick vi ta del av regionala exempel på hur man kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån ett lokalt sammanhang.

Konferensen riktade sig till personer som arbetar brotts- eller drogförebyggande, lokalt eller regionalt, inom exempelvis kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

Föreläsare på konferensen.

Några av dagens föreläsare. Från vänster: Charlotta Rehnman Wigstad, direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Magnus Wibert, Anders Gustafsson och Marcus Holmqvist från Växjö kommun, Katharina Tollin, enhetsråd, Brottsförebyggande rådet och Mats Trulsson, brottsförebyggande samordnare Polisregion Syd,

Kontakt