• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) föreskrift (14FS 2021:43) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som även är Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt föreskriver med stöd av 4 kap. 8 § vattenförvaltningsförordning (2004:660) följande.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller för de yt- och grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som anges i bilagorna 1-3 i beslutet.

Beslut om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Kontakt