• Det råder skärpt eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikts) föreskrift (08FS 2021:11) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kalmar län, som även är Vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt föreskriver1 med stöd av 4 kap. 8 § vattenförvaltningsförordning (2004:660) följande.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller för de yt- och grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt som anges i bilagorna 1-3 i beslutet.

Beslut om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Kontakt