Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringsbeslut om civilförsvarsområden i dag – södra civilområdet får en enhetlig inriktning

Maria Arnholm, porträttbild. Foto.

Landshövding Maria Arnholm.

Länsstyrelserna i Skåne, Kronobergs och Blekinge län ska tillsammans bilda ett av Sveriges sex civilområden i det civila försvaret. Beslutet är en del av en omfattande reform för att stärka det civila försvaret som presenterades av regeringen idag.

Regeringen har tidigare aviserat en satsning på 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Vid en presskonferens idag presenterades reformen som börjar gälla den 1 oktober. Länsstyrelserna ingår bland de 60 statliga myndigheter som blir så kallade beredskapsmyndigheter, med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Länsstyrelsernas ansvar inom totalförsvaret tydliggörs genom att landets 21 länsstyrelser delas in i sex civilområden.

– Att skapa civilområden ger en tydligare och starkare struktur för Sveriges beredskap, och kommer att stärka vår motståndskraft, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Landshövding Anneli Hulthén i Skåne får titeln civilområdeschef i det södra civilområdet från den 1 oktober.

I hennes ansvar ingår att se till att det civila försvaret inom det södra civilområdet får en enhetlig inriktning, och att samma sak uppnås inom totalförsvaret, där ansvaret delas med Försvarsmakten.

– En stor fördel med att inrätta sex större civilområden är att samarbetet med Försvarsmakten underlättas, som redan är organiserad i militärregioner. Den blir förstås ännu effektivare om Försvarsmakten så småningom får samma geografiska indelning, säger landshövding  Anneli Hulthén.

I varje civilområde inrättas ett kansli, med en kanslichef. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, får ett övergripande ansvar för den nationella planeringen av det civila försvaret.

– Det här rör sig om en väldigt kraftfull reform som stärker landets krisberedskap, och som påverkar många myndigheter. Det ger oss snabbare beslutsvägar och ett starkare totalförsvar, säger Ulrika Messing, landshövding i Blekinge län.

Kontakt