Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Distriktsveterinärstationen i Växjö stängd på grund av personalbrist – länsstyrelsen agerar med skrivelse till Jordbruksverket

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länets enda distriktsveterinärstation har stängt på grund av personalbrist, något som fått Länsstyrelsen Kronoberg att agera. Länsstyrelsen märker av en ökad oro bland såväl djurhållare som veterinärer.

– Vi har fått information om att det är osäkert när distriktsveterinärstationen i Växjö kan återuppta verksamheten igen eftersom de inte har någon ordinarie personal på plats, berättar länsveterinär Ulrika Lind, som är en av två länsveterinärer på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen vill att situationen löses på ett långsiktigt hållbart sätt och har därför skrivit till Jordbruksverket, som ansvarar för landets distriktsveterinärer.

Konsekvenser för smittskydd och djurskydd

I skrivelsen påtalar Länsstyrelsen att stängningen innebär att tillgängligheten till djursjukvård kan komma att bli begränsad på flera håll i Kronobergs län. Det kan dels leda till svårigheter att behålla en god nivå på smittskydd och djurskydd, dels till en ökad belastning på de smådjurskliniker som håller öppet och på de privatpraktiserande stordjursveterinärerna.

– Vi har märkt av en stigande en oro bland djurhållare i länet om den rådande situationen. Det är svårt att få tid och väntetiderna är långa, vilket kan leda till att sjuka djur får lida i onödan. Oron har också märkts bland veterinärer i länet, som blir uppringda för att djurägare inte får hjälp på distriktsveterinärstationen, säger länsveterinär Ulrika Lind.

Ytterligare oro inför sommaren

Inför sommarmånaderna ökar oron ytterligare bland länets veterinärer och övriga medarbetare inom djursjukvården. Frågor som uppstår är ”Kommer man att kunna möta efterfrågan på djursjukvård?”, ”Kommer man tvingas neka vård, avliva djur som hade kunnat vårdas?” och ”Kommer medarbetarna att orka?

– Nu hoppas vi att Jordbruksverket hanterar den uppkomna situationen så att stationen i Växjö snabbt bemannas med veterinärer, menar Ulrika Lind.

Kontakt