Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny bok ska locka fler besökare till Linnés Råshult

Kvinna går bakom en häst och harvar på en åker. Foto.

Arrendatorn Lena Michaëlsson harvar en åker i Råshult. Foto: Jörgen Ludwigsson, Kulturparken Småland AB.

I år är det 20 år sedan kulturreservatet komministerbostället Råshult bildades. En ny bok, Bondens år i Råshult – Linnæus Cultura, har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen Kronoberg. Boken beskriver ett brukningsår i 1700-talslandskapet med hjälp av många bilder och spännande texter.

Det är författaren Josefine Ahlqvist och fotografen Jörgen Ludwigsson, båda från Kulturparken Småland AB, som tillsammans med arrendatorerna Lena och Michaël Michaëlsson dokumenterat vad som sker i Råshult under årets alla månader.

I bokens titel finns orden Linnæus Cultura, som är latin. Linnæus är det efternamn som både Carl och hans far Nils hade när de bodde i Råshult. Cultura är ett ord med bred innebörd då det kan översättas till skötsel, kultivering och kultur. Något som väl beskriver verksamheten på platsen idag som upprätthålls av Stiftelsen Linnés Råshult och arrendatorerna.

Gammal kunskap tas tillvara

Under de 20 år som gått sedan kulturreservatet komministerbostället Råshult bildades har mycket arbete lagts ner för att uppfylla syftet med reservatet, att bevara och bruka ett 1700-talslandskap så som det kan ha brukats under Linnés barndomsår. Det kräver kunskap både om gamla jordbruksmetoder och om mångfalden av örter, ängsväxter, köksträdgårdsväxter och sädesslag som brukades vid denna tid. Med boken Bondens år i Råshult – Linnæus Cultura vill Länsstyrelsen förmedla en del av all denna kunskap.

– Det är fantastiskt roligt att vi alla nu kan ta del av vad som sker under årets alla månader i Råshult. Författaren och fotografen lyckas verkligen lyfta fram det vackra landskapet och trädgårdarna i Råshult oavsett årstid. Jag hoppas att boken lockar besökare att återkomma flera gånger till kulturreservatet säger länsantikvarie Heidi Vassi.

– Boken lyfter verkligen fram det enormt fina arbete som både Stiftelsen Linnés Råshult och arrendatorerna lägger ner för att vi ska kunna bevara ett 1700-tals landskap från Linnés tid, säger landskapsantikvarie Birgitta Warodell.

Ta del av Bondens år i Råshult – Linnæus Cultura Länk till annan webbplats.

Kontakt