Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förändrad beredskap vid Sveriges kärnkraftverk

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Från och med 1 juli i år kommer delar av Kronobergs län ingå i den nya så kallade planeringszonen. Beredskapszonerna runt kärnkraftverk förändras och delas in i inre, yttre och en nyetablerad zon som kallas planeringszonen. I planeringszonen ska det finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

De nya beredskapszonerna är ett resultat av det regeringsuppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade till regeringen 2017. Bland annat till följd av erfarenheter efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.

Ett redan säkert system stärks

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Bland annat genom att Strålsäkerhetsmyndigheten gör regelbunden tillsyn på kärnkraftverken för att kontrollera att de uppfyller de säkerhetskrav som lagar och föreskrifter ställer. Beredskapen förstärks nu för att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera en kärnkraftsolycka om den ändå skulle inträffa.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som tillexempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Zonerna blir större

Arbetet med att förstärka och utöka beredskapszonerna har pågått sedan 2020 då regeringen fattade beslut om de nya zonerna. De tidigare beredskapszonerna utökas upp till 25 kilometer från kärnkraftverken samt att en ny större zon på 100 kilometer upprättas. De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras effektivt, att samhället kan återhämta sig efter en olycka och att allmänheten ska kunna informeras och under en händelse få kännedom om vilka egna åtgärder de kan vidta.

Ljungby, Lessebo och Uppvidinge kommun i Kronobergs län berörs helt eller delvis då de ligger i den nya planeringszonen runt Ringhals kärnkraftverk och Oskarshamns kärnkraftverk.

Kärnerngeriberedskap i Kronoberg

Kontakt