Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad händer när vårt samhälle hotas? Hur motverkar vi att mänskliga rättigheter kränks under kriser?

Panelsamtal på Samhällsutvecklingsforum 2022. Foto.

Ett panelsamtal avslutade dagen. Från vänster Carin Lamme Lindh samhällsutvecklingsdirektör på Länsstyrelsen, Camilla Asp, överdirektör på MSB, Mathias Ericson, Göteborgs universitet, Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen, Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen och Tobias Wagner, Ljungby kommun.

Den 28 april bjöd Länsstyrelsen Kronoberg in till årets Samhällsutvecklingsforum på Konserthuset i Växjö. Temat för dagen var beredskap och hur vi gör för att bevara och skydda samhällets grundläggande värden.

Några andra frågor som lyftes var: Går det att planera bort naturkatastrofer? Vad händer när våra viktiga kulturmiljöer riskerar att försvinna?

Landshövding Maria Arnholm och Carin Lamme Lindh inledde dagen.

– Syftet med Samhällsutvecklingsforum är att sätta fokus på en viktig samhällsutmaning och belysa den ur olika perspektiv. Att temat den här gången blev just beredskap känns särskilt angeläget med tanke på den pandemi som drabbat världen i flera år och att vi just nu står mitt i en situation där krig råder i ett land inte långt ifrån oss, säger Carin Lamme Lindh samhällsutvecklingsdirektör på Länsstyrelsen.

Kollagebild. Carin Lamme Lindh och Maria Arnholm talar. Konserthuset sett utifrån. Programmet för dagen i närbild.

Från vänster Carin Lamme Lindh, samhällsutvecklingsdirektör på Länsstyrelsen samt Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Under dagen berättade olika föreläsare om det offentligas centrala roll för att upprätthålla och skydda det som är viktigt för att vårt samhälle ska fungera. Det blev fördjupningar inom olika professioner som samhällsplanering, krisberedskap, kulturmiljö, klimatanpassning och social hållbarhet.

Aktörerna som deltog i Konserthuset och som jobbar med att skydda och utveckla vårt samhälle, blev förhoppningsvis stärkta av nya verktyg och perspektiv.

Föreläsningarna

Samhällsviktig verksamhet – vad är det vi ska skydda?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nyligen tagit fram en ny definition av begreppet samhällsviktig verksamhet. Camilla Asp, överdirektör MSB, föreläste. 

Makt och normer inom krisberedskap

Vikten av att social hållbarhet, jämställdhet och mångfald finns med i arbetet med beredskap för kriser – hur kan vi arbeta för att få in de perspektiven? Vad händer om vi inte får det? Mathias Ericson, Göteborgs universitet och Lina Ringberg, beredskapssamordnare Malmö stad, berättade.

Översvämning och förebyggande arbete

Magnus Westerstrand, Gävle kommun och Tobias Wagner, Ljungby kommun, talade om sina erfarenheter från tidigare översvämningar och förebyggande arbete.

Kulturarv och konflikter

Hur påverkar konflikter och krig kulturarvet? Krigen i historien blir del av vårt kulturarv, och konflikterna i framtiden kan skada det. Vilket arbete görs för att skydda vårt kulturarv vid en väpnad konflikt? Susanne Hallander och Kristin Löfstrand från Länsstyrelsen i Gotlands län samt Samuel Palmblad från Kulturparken Småland föreläste.

Föreläsare som var på plats i Konserthuset.

Föreläsare som var på plats i Konserthuset. Högst upp från vänster Camilla Asp, MSB, Mathias Ericson, Göteborgs universitet, Lina Ringberg, beredskapssamordnare Malmö stad. Längst ner från vänster, Tobias Wagner, Ljungby kommun och Samuel Palmblad från Kulturparken Småland.

Kontakt