Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strategiskt samtal med livsmedel i fokus: Hur klarar länet utmaningarna inom jordbruket?

På måndagseftermiddagen hade Länsstyrelsen ett strategiskt samtal om länets primärproduktion av livsmedel. Ett femtiotal personer från olika branscher och organisationer samlades för att diskutera de utmaningar som de senaste årens kriser och nu kriget i Ukraina har orsakat jordbruket.

Syftet var att olika aktörer ska träffas för att få en gemensam lägesbild men också för att knyta kontakter och hitta bra lösningar tillsammans. Landshövding Maria Arnholm hälsade välkommen och deltog i samtalet.

Världsmarknad och påverkan

Länets kommuner var representerade liksom olika branschföretag, jordbrukare, försäkringsbolag och banker. Huvudtalare var Bengt Johnsson från Jordbruksverket som informerade om hur olika faktorer har påverkat världsmarknaden och vilka effekter olika sektorer inom jordbruket upplever. Han redogjorde också för åtgärder som genomförs, både inom Sverige och EU.

Landsbygd och civilt försvar

Från Länsstyrelsen talade landsbygdsdirektör Stefan Carlsson om länets förutsättningar och syftet med eftermiddagen. Försvarsdirektör Max Hector gav en aktuell bild av läget och hur Länsstyrelsen arbetar med effekterna av kriget i Ukraina.

Claes Martinsson från Kronobergs grisföretagare beskrev situationen utifrån sitt perspektiv och LRF Sydosts ordförande Roger Gustafsson delade med sig av sina medlemmars frågeställningar och den oro de känner.

Samtal i mindre grupper

Det blev också tillfälle att arbeta konkret med några frågor i mindre grupper. Det handlade om vilka konsekvenser man ser på kort och lång sikt liksom vad olika aktörer kan bidra med. Diskussionen handlade också om vilken hjälp som behövs från samhällets aktörer.

Viktigt att jordbruksfrågorna finns på agendan

Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen, var tillsammans med landshövding Maria Arnholm initiativtagare till samtalet. Han är nöjd med eftermiddagen.

– Jag är glad att så många kom och att flera olika organisationer var representerade. Det visar att engagemanget är stort i länet. Vi får också en gemensam lägesbild, vilket är en bra grund för fortsatt samverkan. Att det knyts kontakter när vi träffas över aktörsgränser har ett stort värde, menar Stefan Carlsson.

Han understryker hur viktigt det är att landsbygdsfrågor och länets självförsörjning av livsmedel får uppmärksamhet.

Tanken är att samtalet ska fortsätta – nästa strategiska samtal om länets jordbruk kommer att hållas den 18 oktober.

Kontakt