Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora satsningar planeras i Råshult – nu vill Länsstyrelsen ha in synpunkter

En ritning över servicebyggnad som planeras vid parkeringen i kulturreservatet komministerbostället Råshult. Ritning: Fredrikssons arkitektkontor, Norrköping.

En ny servicebyggnad planeras vid parkeringen i kulturreservatet komministerbostället Råshult. Ritning: Fredrikssons arkitektkontor, Norrköping.

Länsstyrelsen Kronoberg vill satsa på Kulturreservatet Komministerbostället Råshult och har därför anlitat konsulter som tagit fram förslag på hur parkering, servicebyggnader och skyltar kan utvecklas. Utredningen går nu ut på remiss så att organisationer och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter.

Utredningen föreslår bland annat att entrén till kulturreservatet ska bli mer gästvänlig, att tillgängligheten och tryggheten ska öka med ny servicebyggnad och omgjord parkering. Nya skyltar vid gårdsmiljön och i landskapet ska lotsa och ge besökaren en tydligare upplevelse av Linnés 1700-talslandskap.

Tillgänglighet och service

Kulturreservatet är ett av länets största besöksmål och lockar många internationella gäster. Det ställer krav på tillgänglighet och service. Det är nu 20 år sedan kulturreservatet bildades och det behövs ett moderniserat och samlat grepp med informationen om kulturreservatets värden.

– Det är viktigt att vi kan ta emot besökare på ett bra sätt i länets kulturreservat och att vi tar höjd för att besöksantalet kan öka ytterligare med framtida världsarvsturister. Utredningsförslagen visar samlat på både möjligheter och stort behov av investeringar för att förbättra tillgängligheten i kulturreservatet som nyligen utökats och blivit större, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det gamla möter det nya

Senast den 30 juni ska svaren på remissen ha inkommit. Därefter kommer Länsstyrelsen beakta dessa. Ny servicebyggnad är en stor investering, vilket innebär att projektet kommer att behöva delas upp i etapper. Länsstyrelsen kommer dessutom att behöva samarbetspartners för att stötta med finansiering, men även lägga upp strategier för hur den framtida driften ska lösas.

–Vi vill nu ha in externa aktörers synpunkter på utredningsförslagen. Det gamla ska möta det nya utan att inkräkta eller störa. I kulturreservatet finns det möjlighet att låta en modern servicebyggnad möta besökaren som sedan kan gå vidare in i en annan tid, i Carl von Linnés barndomslandskap. Det är en möjlighet som vi ska ta vara på, säger Birgitta Warodell landskapsantikvarie på Länsstyrelsen.

Kontakt