Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensa upptäckt i Kronobergs län

Skrattmås

I mars påträffades en vimsig och förvirrad skrattmås i Stojby norr om Växjö. Det var växjöbon Rolf Björheden som gjorde upptäckten då han var ute på promenad i skogen med sin hund.

Rolf Björheden, som är jägmästare i grunden, misstänkte snabbt att fågeln han såg i skogen var drabbad av fågelinfluensa och agerade snabbt.

– Jag band upp min hund för att den inte skulle komma i kontakt med fågeln. Sedan fångade jag in skrattmåsen och avlivade den, la den i en plastpåse och kontaktade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som instruerade mig om hur jag skulle skicka in fågeln, berättar Rolf Björheden.

Länets första fall

Undersökningen visade att skrattmåsen var smittad av fågelinfluensa.

– Vi har hittills varit skonade från fågelinfluensa i vårt län men nu har vi tyvärr fått vårt första fall, i alla fall på länge. Rolf Björheden agerade mycket professionellt och helt korrekt, säger Ulrika Lind som är länsveterinär på Länsstyrelsen Kronoberg.

Statens jordbruksverk meddelar att de inte kommer att ompröva riskområdena just nu men om fler fall upptäcks kan läget förändras.

– Jordbruksverket rekommenderar att de som har fjäderfä försöker skydda dem från att komma i kontakt med vilda fåglar, speciellt andfåglar eftersom de kan bära på fågelinfluensa utan att själva bli sjuka, säger Ulrika Lind.

Var uppmärksam på döda fåglar eller fåglar med konstigt beteende

Om man misstänker att ens egna djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Det innebär att man ska ställa in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock om det är möjligt. Ingen person, något ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet.

Rapportera fynd

SVA vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar. Då används formuläret på www.rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.. Sedan blir man kontaktad och får instruktioner om hur man skickar in döda vilda fåglar till för undersökning.

Fakta från Jordbruksverket om fågelinfluensan

Fågelinfluensa (aviär influensa) är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Den förekommer nästan varje år i Sverige och i Europa hos vilda fåglar. Vilda vattenlevande fåglar till exempel änder och gäss, kan bära på viruset utan att bli sjuka och de kan sprida smitta till andra känsligare fågelarter som tamhöns. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Aviär influensa lyder under epizootilagen.

Kontakt