Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extra tillskott i årets kulturmiljöbidrag – 2,5 miljoner kronor till skyddsåtgärder vid Torpsbruks masugn

Raserad masugn med en stor hög med byggstenar. Foto.

Den raserade masugnen i Torpsbruk, 17 juni 2021.

Länsstyrelsen i Kronobergs län fick i år närmare 6,3 miljoner kronor i anslag från Riksantikvarieämbetet till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. I år fördelas dessutom medel till två projekt i landet som kräver akuta insatser. Ett av dessa projekt gäller skyddsåtgärder vid Torpsbruks masugn där Länsstyrelsen i Kronoberg tilldelats 2,5 miljoner kronor.

 – Det är mycket roligt att vi fått ett utökat anslag i år och ett särskilt bidrag för akuta åtgärder vid fornlämningen Torpsbruks masugn, säger Julia Chirokova, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det var i januari 2018 som den gamla masugnen i Torpsbruk plötsligt rasade samman, orsakat av dess höga ålder i kombination med vattenflödena i den närliggande ån. En utredning kom fram till att den inte gick att rädda utan behöver tas bort av säkerhetsskäl.

Lite av stenmaterialet kommer dock att finnas kvar så att det går att förstå hur stor anläggningen har varit. Det kommer också att sättas upp skyltar som visar hur masugnen har sett ut och hur den har använts.

– Kulturmiljöbidraget har en mycket stor betydelse som stöttning för alla privatpersoner, organisationer och företag som förvaltar kulturhistoriska anläggningar. Vi ser redan nu att tilldelade medel inte kommer att räcka för att kunna möta de många ansökningar och behov som inkommit, säger Heidi Vassi länsantikvarie på Länsstyrelsen.

Den sammanlagda summan som Riksantikvarieämbetet fördelar i år är 269 miljoner kronor i landet. Det innebär en höjning med 8,5 miljoner kronor jämfört med 2021.

Målet med kulturmiljöbidraget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Kontakt