Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Kronobergs län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sammanställningen gäller från den 1 april 2022.

I enlighet med 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) utger Länsstyrelsen sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet.

Med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen har Trafikverket beslutat om bärighetsklasser för vägar på sätt som framgår av nedan angivna förteckningar.

Samtidigt upphävs Länsstyrelsens sammanställning 07FS 2021:4.

Sammanställningen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt