• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Kronoberg i stabsläge med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Från och med fredagen den 4 mars klockan 8.00 går Länsstyrelsen upp i stabsläge, vilket innebär att beredskapen stärks.

Från och med i morgon aktiverar Länsstyrelsen Kronoberg sin krisstab. Inriktningen just nu är att omvärldsbevaka, följa händelseutvecklingen och samverka med andra aktörer.

– Åtgärden beror på omvärldsläget. Vi går upp i stabsläge för att förbereda länet, dels för de konsekvenser som kriget kan föra med sig, dels för om Sverige skulle höja beredskapsläget, säger landshövding Maria Arnholm.

För att viktiga aktörer i länet ska få en gemensam bild av händelseutvecklingen har Länsstyrelsen haft ett möte på eftermiddagen den 3 mars med länets kommuner, Region Kronoberg, Försvarsmakten, Polisen och andra aktörer.

Staben kommer att ledas av Carin Lamme Lindh, samhällsutvecklingsdirektör.

Kontakt