Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har aktiverat krisledningsorganisationen

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen Kronoberg har aktiverat krisledningsorganisationen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

– Inriktningen nu är att följa händelseutvecklingen och att fördjupa samverkan med våra regionala aktörer, säger försvarsdirektör Max Hector.

På torsdag håller Länsstyrelsen en samverkanskonferens med länets kommuner, Militärregion Syd, Polisen, Region Kronoberg och övriga berörda myndigheter. Syftet är att dela information och skapa en nulägesbild av händelsen men också att förbereda oss för olika händelsescenarier framåt. Arbetet med samverkan i länet kommer att fortsätta tills vidare.

På Krisinformation.se finns mer information om det aktuella läget Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen stödjer och sammanhåller

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Civilt försvar

Kontakt