Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att investera i åkermarken

Ett nygrävt dike längs med en åker. Foto.

Pågående täckdikning. Foto: Stina Olofsson, Greppa Näringen.

Det har kommit riktade pengar för dig som vill investera i täckdikning av din åkermark. Det är tre olika typer av investeringar som nu är aktuella att söka stöd för.

I vår finns därför möjlighet att ansöka om pengar för att täckdika åkermark. Investeringen måste uppgå till minst 100 000 kronor och stödnivån är 30 procent. Du ska välja ”Företagsstöd” i e-tjänsten.

Du som har åkermark med mer än 20 procent lerhalt, har också möjlighet att söka ett stöd för att anlägga kalkfilterdike. Detta görs normalt sett i kombination med täckdikning. Här måste kostnaden vara minst 30 000 kronor och stödet kan täcka 50 procent av investeringskostnaden. Du ska välja ”Stöd för miljöinvestering” i e-tjänsten.

Det finns även särskilt pengar avsatta för strukturkalkning, som görs på lerjordar för att minska fosforläckage. Minsta kostnad är 30 000 kronor och stödnivån är 40 procent. Du ska välja ”Företagsstöd” i e-tjänsten.

Du kan ansöka om pengar för detta fram till 30 april via e-ansökan på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats. Du ansöker i det län där aktuell åkermark ligger.

Hos Svenska Dränerares Riksförbund hittar du tips på lämpliga entreprenörer. Länk till annan webbplats.

Täckdiken

Ett täckdike består av ett nedgrävt vattenledande rör som inte syns ovanför markytan. Täckdiken används ofta för dränering av åkermark. En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och är en bra åtgärd för miljön.

Vattensjuka fält får brist på syre i jorden, dålig tillväxt på grödan och större läckage av växtnäringsämnen till vattendrag. Ett förändrat klimat med risk för mer och kraftigare nederbörd ställer krav på att jordbrukets dränering fungerar.

Som medlem i Greppa Näringen kan du som lantbrukare få kostnadsfri rådgivning Länk till annan webbplats. för skötsel och åtgärder som gäller dränering. Modulen heter ”Översyn av dränering”.

eu-logga

Kontakt