Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nätutvecklingsprojekt som ska ingå i uppdraget att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad har valts ut

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

I höstas fick fem länsstyrelser, Energimarknadsinspektionen (Ei) och Lantmäteriet i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt i tillståndshanteringen för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Nu har de nätutvecklingsprojekt som ska hanteras inom ramen för regeringsuppdraget valts ut.

Länsstyrelsen Kronoberg är en av de länsstyrelser som ska arbeta med uppdraget.

Urvalet till nätutvecklingsprojekten har gjorts utifrån de projekt som elnätsföretagen nominerat till Ei. I valet av projekt har kriterierna som finns i regeringens uppdragsbeskrivning varit vägledande. Några av kriterierna är att projekten ska befinna sig i olika stadier i nätutvecklingsprocessen, ha potential att bidra till en bred samhällsnytta och till samhällets elektrifiering bland annat av industrisektorn.

En effektiv handläggning av elnätsärenden är helt avgörande för att lyckas med klimatomställningen i Kronobergs län. Vi ser fram emot att bidra till utvecklingsprocessen och ett effektivare arbetssätt, säger Per-Anders Persson, klimat- och energisamordnare vid Länsstyrelsen Kronoberg.

Utvalda projekt

De projekt som valts ut inom ramen för uppdraget är följande:

Kontakt