Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unikt beslut – 60-talskyrka i Lessebo blir kulturminne

Lessebo kyrka uppförd i byggnadsmaterialen tegel och trä. Kyrktornet är högt. Teglet är vitmålat och taket klätt med skifferplattor. Kyrkan, bårhus och kyrkomur ligger på en höjd och omges av gräsmattor och enstaka träd.

Lessebo kyrka, västra fasaden. Trappans sidor inramas av en låg vitmålad mur.

Länsstyrelsen har för första gången beslutat att ge en kyrka från modern tid (1960) skydd enligt kulturmiljölagen.

– Det är ytterst ovanligt att en så sentida kyrka blir kulturminnesförklarad. Bara två gånger tidigare har det skett i länet, säger Helena Lundgren, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Då var det Riksantikvarieämbetet som hanterade frågorna.

Motivet till beslutet är att Lessebo kyrka har ett stort kulturhistoriskt värde som behöver skyddas. Det betyder att inga väsentliga ändringar får genomföras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Byggnaden med sitt långhus och kyrktorn är uppförd i klassicistisk stil med moderna drag från sin tid. Kyrkan utgör ett landmärke i samhället och har höga arkitektoniska och konstnärliga kvaliteter.

Arkitekten har använt sig av byggnadsmaterialen tegel och trä som en del av det arkitektoniska uttrycket. Som komplement finns vackra inventarier som är verk av framstående internationella, nationella och lokala konstnärer. Kyrkan är välbevarad och få förändringar har gjorts under åren.

Byggnaden ritades av Bent Jörgen Jörgensen, en av fyra danska arkitekter som kom till Växjö på 1950-talet och som satte sin prägel på staden med sin strikt modernistiska stil. Några av de byggnader som Jörgensen ritat i Växjö är Västrabo kyrka (1956), Utvandrarnas hus (1968) och Teleborgs kyrka (1974).

Invändigt består kyrkans väggar av tegel som målats vitt och innertaket är av trä liksom dörrar och kyrkbänkar, golvet är ett kalkstensgolv.

Kyrksalens östra vägg där altaret är placerat. Väggen är mönstermurad av tegel. Korväggens kors är ritat av kyrkans arkitekt Bent Jörgen Jörgensen.

Kontakt