Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktörerna i länet överens om ambitionsnivå – nya regionala miljömål fastställda

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

För att förtydliga de nationella miljömålen har Länsstyrelsen tagit fram regionala miljömål för Kronobergs län. Målen har betydelse för länets aktörer genom att särskilda utmaningar lyfts fram. De är också vägledande i det lokala arbetet.

Länets aktörer som arbetar med miljömålen är kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer. Konkreta och uppföljningsbara mål är viktiga för att peka ut riktningen för länets miljöarbete. De behövs också för att styra länets miljöarbete mot miljökvalitetsmålen och generationsmålet, som satts av regeringen.

– Vi har samverkat med länets aktörer när vi tog fram de regionala miljömålen och målen används på olika sätt. Kommunerna tar fram egna lokala mål medan myndigheter använder dem när de söker externa medel. Då är regionala mål ofta ett krav och ökar chanserna för att en ansökan ska godkännas, berättar Per-Anders Persson, enhetschef på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Ett av aktörernas önskemål var ett nytt mål om behovet av att fånga in och lagra koldioxid. Växjö Energi planerar att avskilja koldioxid vid förbränning av biobränslen. Företaget bidrar då aktivt till både förnybar energiproduktion och till att koldioxidökningen i atmosfären saktas ned.

Det är ett 40-tal mål som är framtagna inom fyra olika områden; landskap, livsmiljö, klimat och energi samt konsumtion. Inom varje område är mål och delmål uppsatta för att förbättra miljön i Kronobergs län.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med miljömålen och arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet.

Kontakt