• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationell sammanställning klar: Länsstyrelserna för aktiv kamp mot granbarkborre i Sveriges naturreservat

Myrbagge som äter granbarkborre.

Myrbagge som äter granbarkborre. Foto: Magnus Forsberg

Sedan det torra och varma vädret 2018 har angreppen från granbarkborre på granskogar i södra Sverige varit mycket stora. Det gäller även i våra naturreservat. Länsstyrelserna sköter dessa marker och vill vara goda exempel.

– Vi försöker anpassa skötseln, både för att minska risken för spridning och för att skydda och utveckla viktiga naturvärden och friluftsliv. Det är en stor utmaning, säger Martin Sjödahl, Länsstyrelsen i Kronoberg, som samordnar länsstyrelsernas rapportering till regeringen.

Under de senaste åren har arbetet mot granbarkborrar intensifierats i Sveriges naturreservat. Länsstyrelserna har nu sammanställt de åtgärder som gjorts under 2021 och redovisat dessa till regeringen. Förutsättningarna varierar över landet när det gäller omfattningen av angrepp, mängden gran i reservaten och hur de bäst bör skötas. Angreppen började i söder men under 2021 har problemen varit störst längre norrut, i Östergötland och Mälardalen.

Både förebyggande och direkta åtgärder

Arbetet med kartläggning och rutiner har utvecklats, och länsstyrelserna använder digital teknik, fjärranalys, drönare och till och med helikopter. Bekämpning sker både förebyggande och direkt. Det förebyggande arbetet kan handla om att placera ut granbarkborrefällor eller att ta bort gran där angrepp kan befaras. De direkta åtgärderna är svårare, då det gäller att upptäcka angrepp i tid och snabbt göra bedömningar dels av vad som behöver göras, dels om det går att ta hand om angripet virke.

– Kronobergs län har haft fokus på förebyggande arbete med ökad röjning och avveckling av gran. Det går ofta bra att kombinera med våra mål om mer lövträd i reservaten. Vi har ändrat arbetssätt och är noga med att vi inte lämnar gran med bark när vi gör åtgärder, menar Robert Simonsson, naturvårdsförvaltare i Kronobergs län.

Länsstyrelserna är mycket angelägna om att begränsa skadorna.

– Stora värden står på spel. Skogsnäringen är en viktig basnäring och vi ser dessutom tecken på att okontrollerade angrepp kan ställa till det genom att minska naturreservatens värden. Sällsynta svampar riskerar att försvinna och det finns exempel på vandringsleder som har fått stängas, menar Martin Sjödahl.

Ladda ner rapporten Arbete med granbarkborre i skyddad natur 2021 Länk till annan webbplats..

Kontakt

Nationellt: Martin Sjödahl, nationell samordning, 076-760 14 24

Regionala åtgärder i Kronobergs län: Robert Simonsson, naturvårdsförvaltare, 010-223 74 79

Kontakt