Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna kontrollerar evenemang från 1 december

Länsstyrelserna

När kraven på vaccinationsbevis och smittskyddsåtgärder införs den 1 december kommer länsstyrelserna bedriva tillsyn över allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, genom information och stickprov.

För att minska risken för en ökande smittspridning har regeringen beslutat att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Införandet av dessa begränsningar gäller från och med den 1 december. Länsstyrelsen har, enligt den tillfälliga covid-19-lagen, i uppdrag att kontroller att lagen följs och verksamhetsutövarna som berörs av lagstiftningen är skyldiga att följa den.

Folkhälsomyndigheten har även meddelat föreskrifter med smittskyddsåtgärder som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och hur dessa kan genomföras smittsäkert med eller utan vaccinationsbevis inomhus med fler än 100 deltagare. Den anordnare som väljer att använda sig av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd ska bland annat verifiera vaccinationsbevisets äkthet, att vaccinationsbeviset är utfärdat till rätt person och ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföras. Den anordnare som väljer att inte använda sig av vaccinationsbevis behöver vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att förhindra smittspridning. Beslut har också tagits om allmänna råd för handelsplatser, marknader och fritids- och kulturverksamhet för att underlätta för verksamheterna att undvika trängsel bland kunder, besökare och deltagare.

Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som berörs av de nya föreskrifterna.

– Vi kommer i första hand fokusera på att informera och ge råd, men vi kommer även göra stickprovskontroller vid arrangemang för att kontrollera att bestämmelserna följs, säger tillsynsansvarig på Länsstyrelsen, Ulrika Lind.

På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om smittskyddsåtgärderna som införs den 1 december och länsstyrelsernas tillsynsuppdrag enligt den tillfälliga covid-19-lagen. (Länken är borttagen.)

App för att verifiera vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram en app för verifiering av vaccinationsbevis, det vill säga kontroll av QR-kodens äkthet och giltighet. På DIGG:s webbplats kan du som arrangör ladda ner appen, ”Vaccinationsbevis verifiering”. Appen kan du använda för att skanna av dina besökares vaccinationsbevis vid arrangemang i Sverige som kräver det.

Om vaccinationsbevis verifiering på DIGG:s webbplats (Länk borttagen då appen inte längre finns och de som har den uppmanas att ta bort den)

Information och rådgivning

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär för dig som anordnare? På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om vad de nya reglerna innebär för dig som anordnare och vilka åtgärder du ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt