Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En vecka fri från våld har inletts

Susanna Karlsson-Arnberg, Maria Arnholm och Susanne Jansson står bredvid varandra och håller var sin fackla på kvällen i Växjö centrum.

Susanna Karlsson-Arnberg, strateg på enheten för social hållbarhet, landshövding Maria Arnholm och Susanne Jansson, strateg på enheten för social hållbarhet var med och tände facklor under måndagskvällen i Växjö centrum.

Den 22 november inleddes En vecka fri från våld med bland annat fackeltåg i Växjö centrum.

I Kronoberg arrangeras veckan för femte året i rad genom initiativet Ett Kronober fritt från våld, en samverkan mellan Barnahus, Brottsofferjouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen i Kronobergs län, MÄN, Region Kronoberg, Resurscentrum Heder, RF-SISU Småland, Rädda Barnen och Växjö Zontaklubb.

Landshövding Maria Arnholm berättade i sitt inledningstal om några av de många arrangemang som äger rum under veckan – barndagen på IOGT-NTO med föreläsning av Karin Pernebo följt av panelsamtal, föreläsningen om prostitution och människohandel med Simon Häggström på Linnéuniversitetet, manifestationen mot mäns våld mot kvinnor på Speakers Corner, byggnader i Växjö som lyses upp i orange och föreläsningen med Morgan Alling som handlar om att dra nytta av negativa erfarenheter.

Här hittar du hela veckans program.

En vecka fri från våld, som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november, är ett nationellt initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Kontakt