Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Plötslig ishalka

Gul vädervarningssymbol

SMHI går ut med varning om att plötslig ishalka kan uppstå söndag kväll i Kronobergs län.

Kombinationen av nederbörd och snabbt sjunkande temperaturer kan innebära isbildning på sina håll och därmed medföra ishalka.

Vad ska du göra?

Var uppmärksam, särskilt på väderkänsliga platser. Kör försiktigt i trafiken då ishalka kan förekomma på vägbanan.

Ett nytt vädervarningssystem

Konsekvensbaserade vädervarningar, är ett nytt system som införts. Det innebär att SMHI övergått till regionalt anpassade värden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område. Bedömningarna av en viss vädertyp kan skilja sig mellan olika delar av landet. En viktig skillnad är att SMHI har lämnat klass 1-, 2- och 3-varningarna och gått över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället.

Vill du veta mer om vad varningsnivåerna innebär kan du ta del av mer information på SMHIs webbplats Länk till annan webbplats..

Här kan du läsa mer om SMHIs varning för länet Länk till annan webbplats.

Kontakt