Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen genomför kampanj mot sexköp

En kvinna och en man, med ett barn på axlarna, lekar utomhus i solnedgången. Mannen är en siluett. Text på bild: Familjefar. Och sexköpare?

9,4 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. För att motverka prostitution genomför nu länsstyrelsen i Kronobergs län en informationskampanj.

Det är övervägande kvinnor som utnyttjas i sexhandeln i dag, men även många män. Det är främst män som köper sexuella tjänster. Enligt en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten 2017 har 9,4 procent av landets manliga befolkning någon gång köpt sex. Undersökningar visar även att många av sexköparna lever i parrelationer, har barn, vanliga jobb och umgängeskretsar.

– I vår kampanj vill vi visa att oavsett vem sexköparen är, så bidrar hen till att skapa en sexhandel med fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk och utanförskap och att sexköp är ett brott. Kampanjen belyser också det faktum att det alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset, säger Susanna Karlsson-Arnberg, strateg social hållbarhet, MVK/VINR på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kampanjen sprids på sociala medier och på digitala skärmar runtom i länet. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen.

Kontakt