Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det moderna kulturarvet i fokus på årets kulturmiljödag

Landshövding Maria Arnholm och länsantikvarie Hedi Vassi samlade dagens föreläsare för en gruppbild. Från vänster, översta raden: Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie och fotograf, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB, Per Olgarsson, byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Stockholm, Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie vid Kulturparken Småland AB, Martin Rörby, arkitekturhistoriker, Jan Westergren, byggnadsantikvarie, Kalmar läns museum, Mats Burström, professor, Stockholms universitet. Från vänster, nedre raden: Heidi Vassi, Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun, Jenny Ramnér, kultur- och fritidschef, Lessebo kommun, Maria Arnholm, Thomas Lissing, kulturjournalist och författare.

Landshövding Maria Arnholm och länsantikvarie Hedi Vassi samlade dagens föreläsare för en gruppbild. Från vänster, översta raden: Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie och fotograf, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB, Per Olgarsson, byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Stockholm, Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie vid Kulturparken Småland AB, Martin Rörby, arkitekturhistoriker, Jan Westergren, byggnadsantikvarie, Kalmar läns museum, Mats Burström, professor, Stockholms universitet. Från vänster, nedre raden: Heidi Vassi, Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun, Jenny Ramnér, kultur- och fritidschef, Lessebo kommun, Maria Arnholm, Thomas Lissing, kulturjournalist och författare.

Hur ser det moderna samhällets kulturarv ut? Det var temat för kulturmiljödagen den 28 oktober, då deltagarna hade möjlighet att låta sig inspireras, få kunskap och utbyta erfarenheter. På programmet stod bland annat seminarier och stadsvandringar.

Bland gästerna fanns arkitekturhistorikern Martin Rörby som gav bakgrunden till dagens tema. Vi fick veta mer om de idéströmningar och formsträvanden som gav upphov till det moderna kulturarvet. Vad modernismen innebar då och vilka strukturer från 1900-talet vi lever med än idag, var några av frågeställningarna.

Per Olgarsson, byggnadsantikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm, berättade om inventeringen av all bebyggelse i Stockholms ytterstad, och vilken nytta Stockholms stad haft av det projektet.

– Det känns viktigt att vi kunde lyfta 1900-talets kulturmiljöer på årets kulturmiljödag. Vi lever på 2000-talet och glömmer att vår omgivning fortfarande präglas av modernismens idéer och det som byggdes under förra seklet, säger länsantikvarie Heidi Vassi. Det är också roligt att det var så många som 27 olika organisationer som anmält sig och deltog i dialogen om hur vi utvecklar dessa miljöer på ett varsamt sätt.

Stadsvandringar och seminarier

Under eftermiddagen fanns möjlighet att välja mellan stadsvandringar och seminarier. Årets stadsvandringar fokuserade på fyra danska arkitekter, som vid mitten av 1950-talet satte sina avtryck i Växjö och Kronoberg. Stadsvandringarna leddes av Thomas Lissing, kulturjournalist och författare och Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie vid Kulturparken Småland AB.

Eftermiddagens seminarier handlade bland annat om renoveringen och underhållet av Bruno Mathssons glashus i Kosta. Det kom också att handla om samtidsarkeologi, om materialet betong och om vikten av förebyggande arbete för att underlätta kommunens hantering av bygglov.

Kulturmiljödagen riktade sig till politiker och tjänstepersoner i kommuner, myndigheter samt privata aktörer och organisationer inom besöksnäring, fastighetsbolag med flera.

Tre foton av modernistiisk arkitektur från 50- och 60-talet.

Thomas Lissing berättade bland annat om Bent Jörgen Jörgensen som var arkitekten bakom före detta EPA-varuhuset, från 1953, affärshuset kvarteret Stormen från 1956 samt butikscentrum Båtsmanstorget, från 1963. Kvarteret Stormen ses till vänster i bild. Före detta EPA-varuhuset syns överst till höger. Båtsmanstorget ses längst ner till vänster i bild.

Kontakt