Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt system för vädervarningar införs

Symbolerna för vädervarningar. Gul-, orange- och röd varningsnivå. Symboler från Smhi.

SMHI går över till ett nytt system för vädervarningar från och med 26 oktober. Varningsnivå sätts utifrån vilka konsekvenser som vädret väntas få i ett visst område och blir därmed mer regionalt anpassade. De nya varningarna heter gul, orange och röd där den sistnämnda är den allvarligaste.

Syftet med förändringen är att öka relevansen och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället kan förbereda sig. Nu blir varningarna ännu mer användbara och relevanta där varje varningstyp innehåller information om vilken påverkan som kan förväntas vid den situation som varningen gäller. I det gamla systemet har varningen utgått från kriterier som i många fall är satta från ett nationellt perspektiv. Till exempel har SMHI gått ut med en klass 1 varning för snöfall när det förväntas en viss mängd snö oavsett var i landet som den kommer.

Regionala och lokala risker vägs in i bedömning

SMHI kan kontakta länsstyrelsen för att få ett bredare underlag för lokala risker som bör ingå i bedömningen inför att en varning utfärdas. Länsstyrelsen kontaktar kommuner och räddningstjänst för att få ytterligare information om vilka vägar som till exempel kan påverkas eller om något större evenemang äger rum på någon plats i länet.

Nya symboler

Klass 1-, 2- och 3-varningar upphör. I det förnyade systemet får varningarna nya namn och nya symboler. Vädervarningarna benämns istället gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Mer om vad varningarna innebär kan du läsa om på SMHIs hemsida Länk till annan webbplats.

Ny varningstyp - översvämningar

En ny varningstyp för översvämningar kommer till i och med det nya systemet. De utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att stiga över sina normala nivåer och översvämma närliggande områden. Liksom övriga varningar baseras de på vilka konsekvenser som kan uppstå.

Information till allmänheten

Varningsinformationen är viktig att ta del av för att du ska kunna vidta rätt åtgärder vid besvärligt väder. SMHIs varningar publiceras på smhi.se och i SMHIs väderapp. Information om utfärdade varningar förmedlas genom Sveriges Radio P1 och P4, samt genom övrig rapportering i media, exempelvis i tv-kanalernas väderrapportering. Varningsinformation sprids också via vidareförmedlare som till exempel krisinformation.se, oss på länsstyrelsen och av kommuner.

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar finns på smhi.se och i Smhi:s väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

‎SMHIs väderapp för iphone i Apple Store Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

SMHIs väderapp för androidtelefoner på Google Play Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

På SMHIs hemsida kan du läsa mer om konsekvensbaserade vädervarningar Länk till annan webbplats.

Kontakt